Συνεχής καυτή γαλβανιστική ανόπτηση για χαλύβδινο λουρί

Σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης

Σχεδιασμός και κατασκευή συνεχούς επένδυσης φούρνου ανοξείδωτου γαλβανισμού για χάλυβα Strip

Continuous-Hot-dip-Galvanizing-Annealing-for-Strip-Steel-1

Continuous-Hot-dip-Galvanizing-Annealing-for-Strip-Steel-2

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

Η διαδικασία γαλβανισμού εν θερμώ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: γαλβανισμός εν σειρά και γαλβανισμός εκτός γραμμής με βάση διαφορετικές μεθόδους προεπεξεργασίας. Ο συνεχόμενος κλίβανος ανόπτησης με γαλβανισμό εν θερμώ για χάλυβα ταινίας είναι ένας εξοπλισμός ανόπτησης που θερμαίνει τις γαλβανισμένες αυθεντικές πλάκες θερμής εμβύθισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γαλβανισμού εν σειρά. Σύμφωνα με διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, οι φούρνοι ανοξείδωτου συνεχούς γαλβανισμού εν θερμώ μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: κάθετους και οριζόντιους. Ο οριζόντιος κλίβανος είναι στην πραγματικότητα παρόμοιος με τον γενικό κλίβανο συνεχούς ανοπτήσεως, ο οποίος αποτελείται από τρία βασικά μέρη: έναν κλίβανο προθέρμανσης, έναν κλίβανο αναγωγής και ένα τμήμα ψύξης. Ο κάθετος κλίβανος ονομάζεται επίσης φούρνος πύργου, ο οποίος αποτελείται από ένα τμήμα θέρμανσης, ένα τμήμα διαβροχής και ένα τμήμα ψύξης.

Δομή επένδυσης κλιβάνων συνεχούς ανόπτησης από χάλυβα ταινίας

Continuous-Hot-dip-Galvanizing-Annealing-for-Strip-Steel-01

Φούρνοι δομής πύργου

(1) Το τμήμα θέρμανσης (φούρνος προθέρμανσης) χρησιμοποιεί υγροποιημένο αέριο πετρελαίου ως καύσιμο. Οι καυστήρες αερίου είναι διατεταγμένοι κατά μήκος του ύψους του τοιχώματος του κλιβάνου. Ο χάλυβας της λωρίδας θερμαίνεται στην αντίθετη κατεύθυνση του αερίου του κλιβάνου που παρουσιάζει μια ασθενή οξειδωτική ατμόσφαιρα. Το τμήμα θέρμανσης (φούρνος προθέρμανσης) έχει δομή σε σχήμα πετάλου και η κορυφή του και η ζώνη υψηλής θερμοκρασίας όπου είναι τοποθετημένα τα ακροφύσια καυστήρα έχουν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές ταχύτητες καθαρισμού της ροής του αέρα, οπότε η επένδυση του τοίχου του κλιβάνου υιοθετεί ελαφριά πυρίμαχα υλικά, όπως ως ελαφριά τούβλα αλουμινίου CCEFIRE, θερμομονωτικά τούβλα και σανίδες πυριτικού ασβεστίου. Η ζώνη χαμηλής θερμοκρασίας του τμήματος θέρμανσης (κλίβανος προθέρμανσης) (ζώνη εισόδου χάλυβα) έχει χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή ταχύτητα καθαρισμού της ροής αέρα, έτσι ώστε οι μονάδες κεραμικών ινών CCEWOOL χρησιμοποιούνται συχνά ως υλικά επένδυσης τοίχων. 

Οι διαστάσεις της επένδυσης τοίχου κάθε τμήματος είναι οι εξής:
Α. Η κορυφή του τμήματος θέρμανσης (φούρνος προθέρμανσης).
Τα ελαφριά πυρίμαχα τούβλα CCEFIRE υψηλής αλουμινίου επιλέγονται ως επένδυση για την κορυφή του κλιβάνου.
Β. Ζώνη υψηλής θερμοκρασίας (φούρνος προθέρμανσης) θέρμανσης (ζώνη χτυπήματος λωρίδας)

Η επένδυση της ζώνης υψηλής θερμοκρασίας αποτελείται πάντα από τα ακόλουθα στρώματα υλικών:
Ελαφριά τούβλα CCEFIRE High Aluminium (η καυτή επιφάνεια της επένδυσης τοίχων)
Μονωτικά τούβλα CCEFIRE
Πλάκες πυριτικού ασβεστίου CCEWOOL (η κρύα επιφάνεια της επένδυσης τοίχων)
Η ζώνη χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιεί μονάδες κεραμικής ίνας CCEWOOL (πυκνότητα όγκου 200Kg/m3) που περιέχουν ζιρκόνιο για επένδυση.

(2) Στο τμήμα διαβροχής (κλίβανος αναγωγής), ο σωλήνας ακτινοβολίας αερίου χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας του κλιβάνου μείωσης ταινιών. Οι σωλήνες ακτινοβολίας αερίου είναι διατεταγμένοι κατά μήκος του ύψους του κλιβάνου. Η λωρίδα τρέχει και θερμαίνεται μεταξύ δύο σειρών σωλήνων ακτινοβολίας αερίου. Ο κλίβανος παρουσιάζει αναγωγικό αέριο φούρνου. Ταυτόχρονα, η λειτουργία θετικής πίεσης διατηρείται πάντα. Επειδή η αντοχή στη θερμότητα και η θερμομόνωση της κεραμικής ίνας CCEWOOL μειώνονται σημαντικά υπό θετική πίεση και μειώνοντας τις συνθήκες της ατμόσφαιρας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλή αντίσταση στη φωτιά και η θερμομόνωση της επένδυσης του κλιβάνου και να ελαχιστοποιηθεί το βάρος του κλιβάνου. Επίσης, η επένδυση του κλιβάνου πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για να αποφευχθεί η πτώση σκωρίας για να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της γαλβανισμένης αρχικής πλάκας είναι λεία και καθαρή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη θερμοκρασία του τμήματος αναγωγής δεν υπερβαίνει τους 950, τα τοιχώματα του κλιβάνου του τμήματος διαβροχής (φούρνος αναγωγής) υιοθετούν μια δομή στρώματος μόνωσης υψηλής θερμοκρασίας από κουβέρτες από κεραμική ίνα CCEWOOL ή βαμβάκι που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο στρώματα από ανθεκτικό στη θερμότητα χάλυβα, πράγμα που σημαίνει η κουβέρτα κεραμικής ίνας CCEWOOL ή το στρώμα βαμβακιού είναι στρωμένο ανάμεσα στις δύο χαλύβδινες πλάκες. Το ενδιάμεσο στρώμα από κεραμικές ίνες αποτελείται από τα ακόλουθα προϊόντα από κεραμικές ίνες.
Το ανθεκτικό στη θερμότητα στρώμα φύλλου χάλυβα στην καυτή επιφάνεια χρησιμοποιεί κουβέρτες από ίνες ζιρκονίου CCEWOOL.
Το μεσαίο στρώμα χρησιμοποιεί κουβέρτες κεραμικών ινών υψηλής καθαρότητας CCEWOOL.
Το στρώμα δίπλα στην πλάκα χάλυβα ψυχρής επιφάνειας χρησιμοποιεί συνηθισμένο βαμβάκι από κεραμικές ίνες CCEWOOL.
Η κορυφή και τα τοιχώματα του τμήματος εμποτισμού (κλίβανος αναγωγής) υιοθετούν την ίδια δομή με την παραπάνω. Ο κλίβανος διατηρεί ένα αναγωγικό αέριο φούρνου που περιέχει 75% Η2 και 25% Ν2 για να πραγματοποιήσει την ανόπτηση ανακρυστάλλωσης του χάλυβα ταινιών και τη μείωση του οξειδίου του σιδήρου στην επιφάνεια του χάλυβα ταινίας.

(3) sectionύξη: Οι αερόψυκτοι σωλήνες ακτινοβολίας ψύχουν τη λωρίδα από τη θερμοκρασία του κλιβάνου (700-800 ° C) του τμήματος διαβροχής (φούρνος αναγωγής) έως τη θερμοκρασία γαλβανισμού του δοχείου ψευδαργύρου (460-520 ° C) και Το τμήμα ψύξης διατηρεί το αναγωγικό αέριο του κλιβάνου.
Η επένδυση του τμήματος ψύξης υιοθετεί την κεραμοσκεπή της κουβέρτας κεραμικής ίνας υψηλής καθαρότητας CCEWOOL.

(4) Τμήματα σύνδεσης του τμήματος θέρμανσης (φούρνος προθέρμανσης), του τμήματος εμποτισμού (φούρνος αναγωγής) και του τμήματος ψύξης κ.λπ.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η διαδικασία ανόπτησης του χάλυβα ψυχρής έλασης πριν από το γαλβανισμό εν θερμώ πρέπει να περάσει από διαδικασίες, όπως θέρμανση-διαβροχή-ψύξη, και κάθε διαδικασία εκτελείται σε διαφορετική δομή και ανεξάρτητους θαλάμους κλιβάνου, οι οποίοι ονομάζονται προθέρμανση κλίβανος, ο κλίβανος αναγωγής και ο θάλαμος ψύξης αντίστοιχα, και αποτελούν τη μονάδα ανόπτησης συνεχούς ταινίας (ή έναν κλίβανο ανόπτησης). Κατά τη διαδικασία ανόπτησης, ο χάλυβας λωρίδας περνά συνεχώς μέσω των προαναφερθέντων ανεξάρτητων θαλάμων κλιβάνου με μέγιστη γραμμική ταχύτητα 240m/min. Προκειμένου να αποφευχθεί η οξείδωση του χάλυβα ταινίας, τα τμήματα σύνδεσης πραγματοποιούν τη σύνδεση μεταξύ των ανεξάρτητων δωματίων, η οποία όχι μόνο εμποδίζει την οξείδωση του χάλυβα στις αρθρώσεις των ανεξάρτητων θαλάμων του κλιβάνου, αλλά εξασφαλίζει επίσης τη στεγανοποίηση και τη διατήρηση της θερμότητας.

Τα συνδετικά τμήματα μεταξύ κάθε ανεξάρτητου δωματίου χρησιμοποιούν υλικά από κεραμικές ίνες ως υλικά επένδυσης. Τα συγκεκριμένα υλικά και δομές έχουν ως εξής:
Η επένδυση υιοθετεί προϊόντα CCEWOOL από κεραμικές ίνες και τη δομή πλήρους ίνας των μονάδων κεραμικών ινών από πλακάκια. Δηλαδή, η καυτή επιφάνεια της επένδυσης είναι μονάδες κεραμικής ίνας που περιέχουν ζιρκόνιο CCEWOOL + συνηθισμένες κουβέρτες κεραμικών ινών CCEWOOL (κρύα επιφάνεια).

Continuous-Hot-dip-Galvanizing-Annealing-for-Strip-Steel-03

Φούρνος οριζόντιας δομής
Σύμφωνα με τις διαφορετικές τεχνολογικές απαιτήσεις κάθε μέρους του οριζόντιου κλιβάνου, ο κλίβανος μπορεί να χωριστεί σε πέντε τμήματα: ένα τμήμα προθέρμανσης (τμήμα PH), ένα τμήμα που δεν οξειδώνει τη θέρμανση (τμήμα NOF), ένα τμήμα διαβροχής (μείωση θέρμανσης με ακτινοβολούμενο σωλήνα τμήμα, τμήμα RTF), τμήμα ταχείας ψύξης (τμήμα JFC) και τμήμα διεύθυνσης (τμήμα TDS). Οι συγκεκριμένες δομές επένδυσης είναι οι εξής:

(1) Το τμήμα προθέρμανσης:
Η κορυφή του κλιβάνου και τα τοιχώματα του κλιβάνου υιοθετούν τη σύνθετη επένδυση κλιβάνου στοιβασμένη με μονάδες κεραμικής ίνας CCEWOOL και κουβέρτες από κεραμικές ίνες. Η επένδυση χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιεί ένα στρώμα από κουβέρτες ινών CCEWOOL 1260 συμπιεσμένες στα 25 mm, ενώ η θερμή επιφάνεια χρησιμοποιεί πτυσσόμενα μπλοκ ινών που περιέχουν ζιρκόνιο CCEWOOL. Η επένδυση στα μέρη υψηλής θερμοκρασίας υιοθετεί ένα στρώμα από κουβέρτα ινών CCEWOOL 1260 και η θερμή επιφάνεια χρησιμοποιεί μονάδες κεραμικών ινών.
Ο πυθμένας του κλιβάνου υιοθετεί τη στοιβαγμένη σύνθετη επένδυση από τούβλα από ελαφρύ πηλό και μονάδες κεραμικών ινών. Τα μέρη χαμηλής θερμοκρασίας υιοθετούν τη σύνθετη δομή από τούβλα από ελαφρύ πηλό και μονάδες κεραμικής ίνας που περιέχουν ζιρκόνιο, ενώ τα μέρη υψηλής θερμοκρασίας υιοθετούν τη σύνθετη δομή από τούβλα ελαφρού πηλού και δομοστοιχεία κεραμικών ινών.

(2) Δεν υπάρχει τμήμα θέρμανσης με οξείδωση:
Η κορυφή του κλιβάνου υιοθετεί τη σύνθετη δομή μονάδων κεραμικών ινών και κουβερτών από κεραμικές ίνες και η πίσω επένδυση υιοθετεί 1260 κουβέρτες από κεραμικές ίνες.
Τα κοινά μέρη των τοιχωμάτων του φούρνου: σύνθετη επένδυση κλιβάνου από ελαφριά τούβλα υψηλής αλουμίνας CCEFIRE + ελαφριά θερμομονωτικά τούβλα CCEFIRE (πυκνότητα όγκου 0,8kg/m3) + κουβέρτες από κεραμική ίνα CCEWOOL 1260 + πυριτικές σανίδες CCEWOOL ασβεστίου.
Οι καυστήρες των τοίχων του κλιβάνου υιοθετούν μια σύνθετη δομή επένδυσης κλιβάνου από ελαφριά τούβλα αλουμίνας CCEFIRE + ελαφριά θερμομονωτικά τούβλα CCEFIRE (πυκνότητα όγκου 0,8kg/m3) + 1260 κουβέρτες από κεραμική ίνα CCEWOOL + πυριτικές σανίδες CCEWOOL ασβεστίου.

(3) Τμήμα εμποτισμού:
Η κορυφή του κλιβάνου υιοθετεί μια σύνθετη επένδυση κλιβάνου από κεραμικές κουβέρτες από ίνες από CCEWOOL.


Timeρα δημοσίευσης: 10-2021 Μαΐου

Τεχνική Συμβουλευτική

Τεχνική Συμβουλευτική