Πίνακας πυριτικού ασβεστίου CCEWOOL®

Πίνακας πυριτικού ασβεστίου CCEWOOL®

Ο πίνακας πυριτικού ασβεστίου CCEWOOL®, γνωστός και ως πορώδες πυριτικό ασβέστιο, είναι ένας πίνακας πυριτικού ασβεστίου ενισχυμένος με ίνες, με το οξείδιο του πυριτίου, το οξείδιο του ασβεστίου και τις ενισχυτικές ίνες ως κύριες πρώτες ύλες, που γίνονται με ανάμιξη, θέρμανση, πηκτωματοποίηση, χύτευση , διαδικασίες αυτόκαυστου και ξήρανσης. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία, σκληρό, ανθεκτικό, χωρίς διάβρωση και χωρίς ρύπανση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διύλιση, πετροχημικά, κτίρια, σκάφη. Βαθμός θερμοκρασίας: 650 1000 και 1000.

Τεχνική Συμβουλευτική

Σας βοηθά να μάθετε περισσότερες εφαρμογές

  • Μεταλλουργική Βιομηχανία

  • Βιομηχανία χάλυβα

  • Πετροχημική Βιομηχανία

  • Βιομηχανία ενέργειας

  • Βιομηχανία κεραμικών και γυαλιού

  • Βιομηχανική πυροπροστασία

  • Εμπορική Πυροπροστασία

  • Αεροδιαστημική

  • Πλοία/Μεταφορές

Τεχνική Συμβουλευτική