Хартија од керамички влакна

Хартија од керамички влакна

Хартијата со керамички влакна CCEWOOL® е произведена од керамички влакна со висока чистота со малку врзива, преку 9 отстранување на удари. Производот покажува одлични својства на топлинска изолација и изведба на изведба, особено погодни за длабока обработка (повеќеслоен композит, удирање, итн.); и одлична отпорност на растопена инфилтрација, овозможувајќи да се користи за фрлање поделба на подлошки во градежништвото и индустријата за стакло. Температурата варира од 1260 ℃ (2300)) до 1430 ℃ (2600).

Технички консалтинг

Помогнете да научите повеќе апликации

  • Металуршка индустрија

  • Челична индустрија

  • Петрохемиска индустрија

  • Енергетска индустрија

  • Керамичка и стаклена индустрија

  • Индустриска заштита од пожари

  • Комерцијална заштита од пожари

  • Воздухопловна

  • Садови/транспорт

Технички консалтинг