CCEFIRE® Огноотпорен малтер

CCEFIRE® Огноотпорен малтер

CCEFIRE® Огноотпорен малтер е малтер со висока температура, за поставување воздух, кој се користи како лепило за сигурно врзување на огноотпорниот материјал, кој може да се користи за врзување на огноотпорни тули, изолациони тули и керамички влакна. Постојат два вида: малтер за сув прашок, кој се меша во прав и создава зависност и спакувајте ги со пластични плетени кеси. По натопена и измешана рамномерно, може да се стави во употреба; друг вид е течен статус, кој може директно да се користи без друг процес.

CCEFIRE® Огноотпорен малтер

Технички консалтинг

Помогнете да научите повеќе апликации

  • Металуршка индустрија

  • Челична индустрија

  • Петрохемиска индустрија

  • Енергетска индустрија

  • Керамичка и стаклена индустрија

  • Индустриска заштита од пожари

  • Комерцијална заштита од пожари

  • Воздухопловна

  • Садови/транспорт

Технички консалтинг