Płyta krzemianowo-wapniowa CCEWOOL®

Płyta krzemianowo-wapniowa CCEWOOL®

Płyta krzemianowo-wapniowa CCEWOOL®, znana również jako porowata płyta krzemianowo-wapniowa, jest płytą z krzemianu wapnia wzmocnioną włóknem, z tlenkiem krzemu, tlenkiem wapnia i włóknami wzmacniającymi jako głównymi surowcami, wytwarzanymi przez mieszanie, ogrzewanie, żelowanie, formowanie , procesy autoklawowania i suszenia. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową, twardym, trwałym, bez korozji i bez zanieczyszczeń, przez co może być szeroko stosowany w elektrowniach, rafineriach, petrochemii, budownictwie, na zbiornikach. Stopień temperatury: 650 ℃ i 1000 ℃.

Doradztwo techniczne

Pomóż poznać więcej aplikacji

  • Przemysł metalurgiczny

  • Przemysł stalowy

  • Przemysł petrochemiczny

  • Energetyka

  • Przemysł ceramiczny i szklarski

  • Przemysłowa ochrona przeciwpożarowa

  • Komercyjna ochrona przeciwpożarowa

  • Przemysł lotniczy

  • Statki/Transport

Doradztwo techniczne