CCEWOOL® ploča od kalcijevog silikata

CCEWOOL® ploča od kalcijevog silikata

CCEWOOL® ploča od kalcijevog silikata, poznata i kao porozna ploča kalcijevog silikata, ploča je ojačana vlaknima s kalcijevim silikatom, s silicijevim oksidom, kalcijevim oksidom i armirajućim vlaknima kao glavnim sirovinama, dobivenim miješanjem, zagrijavanjem, geliranjem, oblikovanjem , postupci autoklaviranja i sušenja. Proizvod se odlikuje otpornošću na visoke temperature, tvrdim, izdržljivim, bez korozije i bez zagađenja, koji se može široko koristiti u elektranama, rafiniranju, petrokemiji, građevinarstvu, posudama. Stupanj temperature: 650 ℃ i 1000 ℃.

Tehničko savjetovanje

Pomoći će vam naučiti više aplikacija

  • Metalurška industrija

  • Industrija čelika

  • Petrokemijska industrija

  • Elektroprivreda

  • Industrija keramike i stakla

  • Industrijska zaštita od požara

  • Komercijalna zaštita od požara

  • Vazduhoplovstvo

  • Plovila/Prijevoz

Tehničko savjetovanje