Cegła ogniotrwała CCEFIRE®

Cegła ogniotrwała CCEFIRE®

Ogniotrwała cegła ogniotrwała CCEFIRE® jest materiałem ogniotrwałym o wysokiej gęstości. Cegła ogniotrwała serii CCEFIRE zawierała sk32 do sk38, produkcja zgodnie ze standardem ASTM & JIS. Produkty te znajdują zastosowanie głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych, przemyśle chemicznym, przemyśle materiałów budowlanych, szklarskim, węglowym, gorącym, koksowniczym i innych. Temperatura waha się od 1250C do 1520C.

Doradztwo techniczne

Pomóż poznać więcej aplikacji

  • Przemysł metalurgiczny

  • Przemysł stalowy

  • Przemysł petrochemiczny

  • Energetyka

  • Przemysł ceramiczny i szklarski

  • Przemysłowa ochrona przeciwpożarowa

  • Komercyjna ochrona przeciwpożarowa

  • Przemysł lotniczy

  • Statki/Transport

Doradztwo techniczne