CCEFIRE® Fosa refractària

CCEFIRE® Fosa refractària

El material refractari refractari és un material refractari sense forma que no necessita cocció i que presenta fluiditat després d’afegir-hi aigua. Barrejat per grans, fines i aglutinants en proporció fixa, el material refractari fos pot substituir el material refractari de forma especial. El modelable refractari es pot utilitzar directament sense cocció, és fàcil de construir i té una elevada velocitat d’utilització i una elevada resistència a l’esclafament en fred. Aquest producte té els mèrits d’alta densitat, baixa taxa de porositat, bona resistència al calor, alts refractaris i alta refractarietat sota càrrega. És resistent a la resistència mecànica a l’esclat, a la resistència als cops i a la corrosió. Aquest producte s’utilitza àmpliament en equips tèrmics, forns de calefacció a la indústria metal·lúrgica, calderes a la indústria elèctrica i forns de la indústria de materials de construcció.

CCEFIRE® Fosa refractària

Consultoria tècnica

Us ajudarà a obtenir més aplicacions

  • Indústria metal·lúrgica

  • Indústria siderúrgica

  • Indústria Petroquímica

  • Indústria energètica

  • Indústria de la ceràmica i el vidre

  • Protecció contra incendis industrials

  • Protecció comercial contra incendis

  • Aeroespacial

  • Embarcacions / Transport

Consultoria tècnica