CCEWOOL® Kamena vuna

CCEWOOL® Kamena vuna

CCEWOOL® kamena vuna temelji se na vrhunskom topljenom bazaltu i dijabazu kao glavnoj sirovini, putem naprednog sistema centrifuge od četiri valjka koji vuče rastopljenu bazaltnu kamenu vunu u neprekinuta vlakna nakon čega slijedi dodavanje određene količine veziva , ulje za polaganje prašine, vodoodbojno prije presavijanja, stvrdnjavanja, rezanja i drugih procesa, a zatim se pretvaraju u proizvode različite gustoće ovisno o svrsi upotrebe. Temperaturni stepen: 650 ℃. CCEWOOL® kamena vuna uključuje ploču od kamene vune i pokrivač od kamene vune.

Tehničko savjetovanje

Pomoći će vam da naučite više aplikacija

  • Metalurška industrija

  • Industrija čelika

  • Petrohemijska industrija

  • Energetska industrija

  • Industrija keramike i stakla

  • Industrijska zaštita od požara

  • Komercijalna zaštita od požara

  • Vazduhoplovstvo

  • Plovila/Prijevoz

Tehničko savjetovanje